+420 545 213 101 Po-Pá: 8-21; So-Ne: 9-21

Filtr

Program zájezdu

1. den: Odjezd z Brna ve 20 hod. Nonstop noční přejezd přes Slovensko, Maďarsko do Rumunska.
2. den: V ranních hodinách první zastávka v Transylvánii, příjezd do Sibiu, města plného středověké atmosféry, patřícího na žebříček deseti nejidyličtějších míst Evropy, prohlídka (hlavní náměstí, kupecké domy z 16. a 17. století, Lhářův most, evangelická katedrála, městská tržnice). Přejezd k ubytování do města Brašov, aklimatizace seznamovací večerní procházkou městem. Nocleh.
3. den: Po snídani odjezd do města Sinaia, jež se nachází v Predealském údolí spojující Brašov a Bukurešť. Navštívíme zdejší legendární klášter, především ale zámek Peleš – pompézní sídlo postavené pro rumunského krále Carola I. – bohatě a pro Rumuny netradičně zdobné, s velkou dávkou okázalosti, zasazené do pohádkové krajiny. Cestou zpět navštívíme saské městečko, kde si prohlédneme opevněný luteránský kostel, typickou stavbu pro zdejší oblast. Po návratu do Bra,sova navštívíme centrum města, založeného ve 13. stol. německými rytíři, zejména Sasy. Najdeme tu symbol města – Černý kostel – největší gotickou sakrální stavbu mezi Vídní a Istanbulem. Chlubí se největšími mechanickými varhanami a také největší sbírkou orientálních koberců v zemi. Následuje prohlídka etnografického nebo historického muzea, některé z bašt nebo si můžeme vyjet lanovkou na vyhlídku na hoře Tāmpa. Návrat na ubytování, nocleh.
4. den: Dopoledne zajedeme pod dvoutisícové pohoří Piatra Cralui, kde se můžeme projít do soutěsky Prapastile Zarne,stilor (asi 3 km téměř po rovině). Zájemci odtud mohou vyrazit na kratší túru přes malebnou horskou vesničku Magura a po hřebenech s pastvinami a dalekými výhledy asi 10 km k hradu Bran. Ostatní pojedou kolem autobusem. Odpoledne přejezd ke gotickému hradu Bran, jež se stal inspirací pro spisovatele Brama Stokera k příběhu o hraběti Drakulovi. Jeho postava odkazuje na valašského knížete Vlada Tepeše, který se mj. proslavil svou krutostí a zálibou v napichování svých nepřátel na kůl. V podvečer návrat k hotelu, nocleh.
5. den: Po snídani opustíme hotel a vydáme se na prohlídku města Sighi,soara, jež je od r. 1999 zapsáno na seznam památek UNESCO a dodneška má starověký ráz. Zachovaným městským hradbám a baštám dominuje věž s orlojem, ve které je ukryto historické muzeum. Navštívíme dům, kde se narodil Drákula a studentským schodištěm se dostaneme ke kostelu „Na kopci“. Poté noční přejezd zpět do ČR.
6. den: Návrat do Brna v ranních hodinách a dále dle jednotlivých rozvozových míst.

Cena zahrnuje

– 3x nocleh se snídaní (bufet) v hotelu**
– dopravu lux. autobusem z Brna
– služby průvodce CK
– pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje

– vstupné v rámci společ. programu: cca 150 RON

Mapa polohy destinace

Poloha
nehodnoceno
Stravování
nehodnoceno
Ubytování
nehodnoceno
Služby
nehodnoceno
Poloha
Stravování
Ubytování
Služby


Sportovní a zábavní aktivity
Tipy na výlety
Servis Victoria
Vybavení
Opište text z obrázku